Menu

Om klubben

Boldklubben af 1973 (B73) er stiftet den 8. september 1973. 
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold med hensyn til idrætsudøvelse, samt ved at skabe et godt kammeratskab og vise en fair og nobel holdning.

Klubbens kerneværdier er:
Fællesskab - Respekt - Rummelighed - Udvikling