Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i B73

image
30. januar 2023 kl. 08:28

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i B73 

Hermed indkaldes, jf. klubbens vedtægter, til ordinær generalforsamling 2023: 

 Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 19.00 i B73 Klubhus.

  På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:  

  1. Valg af dirigent.  
  2. Lovlig indvarsling af generalforsamlingen.  
  3. Aflæggelse af årsberetning fra bestyrelsen.  
  4. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene.  
  5. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.  
  6. Behandling af indkomne forslag.  
  7. Fremlæggelse af budget.  
  8. Fastsættelse af kontingenter.  
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4.  
  10. Valg af udvalg i henhold til § 6.  
  11. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde seneste 1 uge før. Du kan sende dit forslag på mail til hovedbestyrelse@b73.dk 

Luk