Menu

Generalforsamlinger 2021

image
28. maj 2021 kl. 08:53

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i B73 (holdes i Vesthallen)

Hermed indkaldes, jf. klubbens vedtægter, til ordinær generalforsamling 2021.
Tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 19.00 i cafeteriet i Vesthallen, Skjoldsvej 8, Slagelse.
Benyt metaltrappen ved østsiden af hallen som indgang til cafeteriet.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Lovlig indvarsling af generalforsamlingen.
  3. Aflæggelse af årsberetning fra bestyrelsen.
  4. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene.
  5. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fremlæggelse af budget.
  8. Fastsættelse af kontingenter.
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4.
  10. Valg af udvalg i henhold til § 6.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde seneste 1 uge før. Du kan sende dit forslag på mail til hovedbestyrelse@b73.dk