Menu

B73 støtteforening afholder ordinær generalforsamling

image
06. februar 2023 kl. 15:11

B73 støtteforening afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 1. marts, 2023  kl. 19.00 i B73 Klubhus.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Lovlig indvarsling af generalforsamlingen
3. Bestyrelsens beretning om støtteforeningens virke det forløbne regnskabsår
4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Valg af revisor suppleant
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde seneste 1 uge før. Du kan sende dit forslag på mail til stotteforeningen@b73.dk

Vi håber at se mange nye ansigter på denne dag.

 

Referat fra Generalforsamlingen vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden.

Luk